Acadèmia de Ciències Mèdiques

La corporació mèdica de Catalunya i Balears

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques és una entitat independent, no vinculada a cap organisme oficial, fundada l’any 1872 i que constitueix una tribuna i lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya i Balears. El seu principal objectiu és fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes (humà, tècnic, social i cívic), tant en la seva vessant assistencial, com docent i d’investigació.

És una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les necessitats i circumstàncies científiques i socials del moment, que treballa en col·laboració amb altres societats mèdiques, biològiques i farmacèutiques, nacionals i estrangeres, amb una constant inquietud de progrés.


Difusió conjunta de les activitats formatives

És voluntat conjunta del Col·legi Oficial de Metges de Girona i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques fer difusió de les activitats formatives a l'abast de tots els col·legiats. Trobareu més informació als links d'interès. 

Galeria d’imatges