Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL)

L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) és l’aposta dels Col·legis de Metges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per la formació mèdica continuada de qualitat, una eina necessària perquè metges i metgesses exerceixin la medicina amb els valors del professionalisme, assumint lideratge i promovent la salut de la societat i de les persones.

El model IFMIL:

Un nou model de formació basat en la innovació tecnològica i metodològica que fa possible un aprenentatge més ple i profitós que fomenta l’intercanvi d’experiències i la pràctica professional.
Des del nostre compromís amb la societat, i incorporant el professionalisme i la bona pràctica ètica i clínica com a base d’aquesta aposta formativa, volem ser útils als metges, a les institucions sanitàries i a la resta d’agents del sector.

El campus virtual:

Per als cursos online, alumnes i docents tenen el suport d’un campus virtual molt intuïtiu que, amb l’aval tecnològic de la UPC, dona resposta a un model d’educació constructivista, que es fonamenta en la cooperació i en la idea que el coneixement es pot crear o construir, i que pretén potenciar l’aprenentatge col·laboratiu.
Amb aquesta finalitat, a les aules virtuals de l’IFMiL pots trobar eines i recursos com ara fòrums de debat, tallers, qüestionaris i espais de relació que faciliten la comunicació i l’aprenentatge.

La oferta formativa de l'IFMIL:

A partir del següent enllaç podreu trobar la oferta formativa segons les diferents modalitats i temàtiques.

Necessites més informació?