Acreditacions

Requeriments generals

  • Caldrà presentar la sol·licitud amb dos mesos d'antelació a la data de realització de l'activitat, en cas contrari la sol·licitud no serà admesa a tràmit. 
  • L'entitat proveïdora ha de tenir seu social a Catalunya, independentment del lloc on es realitzi l'activitat. 
  • No s'admetran activitats de formació presentades per entitats comercials de productes sanitaris o relacionats. 
  • Cal presentar una sol·licitud per a cada activitat docent. Es podrà sol·licitar l'acreditació de vàries edicions en el mateix formulari només quan canviïn dates, horaris i/o llocs de celebració, indicant-ho en l'apartat corresponent de la sol·licitud.
  • L'acreditació és vàlida durant un any natural a partir de la data d'inici de la primera activitat, per tant les edicions posteriors queden acreditades, sempre i quan es comuniqui amb un mínim de quinze dies d'antelació a la secretaria del CCFCPS. 
  • Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit caldrà abonar la taxa pel servei d'acreditació de formació sanitària i adjuntar el comprovant electrònic de l'ingrés.

 

DOCUMENTS ADJUNTS

LINKS D'INTERÈS

Galeria d’imatges