Beques residents MIR

El COMG aposta per la rotació i aprenentatge dels metges MIR en els diferents hospitals estrangers, per aquest motiu el COMG fa possible anualment l'estada de metges (col·legiats al COMG) a l'estranger per fer la seva rotació en algun hospital de referència que pugui ser de gran ajuda per la formació de bons professionals. La junta del COMG, assessorada pels caps d'estudis de les comissions de docència, fa la resolució de la convocatòria i selecciona els beneficiaris d'aquestes beques segons les peticions rebudes.