Beques matrícula UdG

El COMG col·labora anualment amb el pagament de la matrícula d'estudiants de medicina que així ho precisin. La matrícula pot ser de qualsevol dels cursos del grau i la junta del COMG, assessorada pel degà de la facultat, fa la resolució de la convocatòria i selecciona dels receptors d'aquestes beques segons les peticions dels estudiants a la mateixa UdG.