Cursos de català per a millorar la comunicació de la col·legiació amb els pacients

Cursos de diverses modalitats presencials i online (o combinades)

Dies: del 08/01/2024 fins el 14/03/2024

El Col·legi Oficial de Metges de Girona ha organitzat un nou curs trimestral de català en diferents nivells. Com a novetat, els cursos es poden fer en diverses modalitats presencials i online (o combinades) i el COMG n'assumirà íntegrament el cost. Els cursos s’inicien el 8/9 de gener de 2024 i finalitzen el 13/14 de març. Durant el mes de novembre, s'han fet les proves per determinar el nivell de català de cada alumne. 
 
A continuació, es detallen les modalitats en les que es pot realitzar el curs: 
  • Presencial: Horari fix. Desplaçaments a l’aula física.
  • En línia síncrona: Horari fix amb connexió a l’aula virtual.
  • Semisíncrona: 50% de connexió en directe a l’aula virtual, 50% de treball en línia a l’aula Moodle.
  • Semipresencial: 50% presencial a l’aula física, 50% treball en línia a l’aula Moodle.
  • En línia asíncrona: Sense horaris fixos ni desplaçaments. Només treball en línia.
El curs és gratuït per als col·legiats/des, assumint-ne el cost el COMG.