Serveis jurídics

El servei jurídic del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) és l’encarregat d’oferir una primera assistència, assessorament i orientació jurídica als col·legiats en relació a qüestions de dret civil, penal, administratiu, laboral i seguretat social, així com en relació a aspectes vinculats a l’exercici professional.

Les consultes es poden plantejar:

PERSONALMENT: Prèvia concertació de visita, el col·legiat té la possibilitat de mantenir una reunió amb l'assessor jurídic expert en la matèria de què es tracti.
TELEFÒNICAMENT: Per consultar determinades qüestions puntuals, o per raons d'urgència o dificultat de trasllat, el col·legiat pot rebre l'assessorament telefònicament.
PER ESCRIT: El col·legiat també pot fer les seves consultes per escrit, a través del correu convencional o bé a través del correu electrònic advocat@comg.cat.

 

Necessites més informació?