Fundació Galatea - Salut i benestar del metge

La Fundació Galatea va ser creada l'any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, arran de l'experiència del Programa d'Atenció al Metge Malalt (PAIMM), per vetllar per la salut i benestar de tots els professionals de la salut (medicina, infermeria, veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia i treball social) i conseqüentment garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.

Els professionals de la salut, per la naturalesa del seu exercici, s'enfronten a factors de risc psicosocial. Aquests factors, si no es gestionen de forma adient, poden provocar que molts d'ells, tinguin síndromes d'esgotament físic i mental, estrès emocional, depressió així com d'altres problemes psicològics. Per aquest motiu, la Fundació du a terme moltes iniciatives per fer front als factors de risc que afecten la pràctica de les professions vinculades a l'àmbit de la salut.

Els objectius de la Fundació Galatea són:
Promoure estils de vida saludables entre els professionals de la salut.
Aconseguir la rehabilitació i reinserció laboral dels professionals de la salut amb problemes de salut mental i addiccions amb la finalitat última de garantir la qualitat assistencial als ciutadans.

I ofereix els següents serveis als metges i metgesses col.legiats al COMG:

 

Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut  (SEPS)

El Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut (SEPS) és un servei dirigit a professionals de la salut col·legiats que presenten malestar emocional.

Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM)

El Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) és un programa, pioner a Europa, d'atenció integral per a metges amb un trastorn mental greu o una addicció a l’alcohol i/o a altres drogues.

Oferta formativa

Àmplia oferta formativa, pràctica i de fàcil realització, per fer arribar als professionals de la salut els conceptes clau, les habilitats i actituds necessàries sobre la cura de la pròpia salut.

La salut dels metges

En aquest espai podràs trobar informació i consells per mantenir una bona salut.

Necessites més informació?