Quaderns de Bona Praxi

Els Quaderns de Bona Praxi és una publicació periòdica del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMS) editada des de 1991 pel Centre d'Estudis Col·legials i caracteritzada per ser una guia de pràctica clínica que fomenta la bona praxi i la prevenció de riscos professionals, una acció de Formació Continuada que promou el desenvolupament professional dels metges d'acord amb l'esperada protecció dels ciutadans i una eina de l'àmbit medicolegal que protegeix alhora el ciutadà i el professional de la medicina.

Revistes

LINKS D'INTERÈS