Inici / ActualitatTornar

Com formar part del llistat de pèrits judicials del col·legi oficial de metges de Girona

11/01/2019

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha demanat al COMG una revisió i actualització del llistat de pèrits de tots aquells col·legiats que, voluntàriament, han sol·licitat la seva inclusió a aquest llistat per a la realització de tasques com a pèrit dins de la seva especialitat. 

El COMG, com a responsable de la veracitat de les dades que consten a l’esmentat llistat, ha de garantir que aquestes dades estan actualitzades.

Per aquest motiu, us sol·licitem que tots aquells col·legiats que vulguin incorporar-se a aquest llistat com a pèrit, així com als col·legiats que ja consten, que complimenteu el formulari adjunt amb les dades requerides i que l’envieu al COMG a la següent adreça de correu electrònic: comg@comg.cat. Aquest formulari s’haurà d’enviar abans del 15 de gener de 2019.

Donat el caràcter voluntari d’aquesta incorporació, solament s’inclouran aquest col·legiats que manifesten expressament la seva voluntat d’estar inclòs en aquest llistat mitjançant l’enviament del formulari. Per tant, els col·legiats que actualment consten al llistat i que no manifestin expressament la seva voluntat de continuar-hi, seran donats de baixa.

Així mateix, aprofitem per a informar a aquells col·legiats que decideixen estar inclosos en el llistat que, atès el caràcter voluntari de la seva inclusió, cal estar ben informat de les condicions que regulen aquestes llistes, tant la de la Llei d’Enjudiciament Civil com la de l’Ordre JUS/419/2009 (supòsit d’ofici de l’odre penal i de la Justícia gratuïta). En aquest sentit, heu de conèixer i acceptar que només per les causes legalment establertes pot excusar el seu nomenament i que, en cas de reiteració, pot ser-ne exclòs, sens perjudici de les mesures que pugui prendre el jutjat (multes de fins a 600 € i, en cas de reiteració, el jutge o magistrat podria deduir testimoni a Fiscalia per desobediència a l’autoritat judicial)     

 

Per altra banda, volem informar-vos que des del COMG s’estan fent les gestions i actuacions necessàries en interès dels nostres col·legiats /des per a agilitzar els tràmits i, sobre tot, el cobrament d’aquesta actuació com a pèrit judicial.

Per a qualsevol informació que necessiteu, podeu contactar al COMG: 972.20.88.00.

DOCUMENTS ADJUNTS