• Inici
  • Comunicació
  • Posicionaments

Document de consens sobre les decisions ètiques difícils en UCIs en situacions de crisi

20/03/2020


El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), amb altres entitats sanitàries, ha participat en l'elaboració d'unes recomanacions generals relacionades amb les decisions ètiques difícils i l'adequació de la intensitat assistencial/ingrés en les Unitats de Cures Intensives (UCIs) en situacions excepcionals de crisi. Document de consens sobre les decisions ètiques difícils en UCIs en situacions en crisi