Metge de Medicina Familiar i Comunitària, va ser l'impulsor de la història clínica informatitzada i de la recepta electrònica al sistema sanitari català. Va rebre un premi Bonastruc ça Porta del COMG a la trajectòria professional mèdica el 2021 ">

Dr. Rafel Cubí Monfort

23/05/1957 - 14/07/2021

Metge de Medicina Familiar i Comunitària, va ser l'impulsor de la història clínica informatitzada i de la recepta electrònica al sistema sanitari català. Va rebre un premi Bonastruc ça Porta del COMG a la trajectòria professional mèdica el 2021


El Dr Rafel Cubí va desenvolupar la major part de la seva trajectòria professional al CAP de Salt on hi va fer una gran tasca docent.

També va ser coordinador del Centre de Competències Funcionals de l’ECAP, una eina informatitzada de recolzament de la pràctica clínica que, gràcies a la seva tasca, va experimentar una ràpida evolució