METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

06/10/2020 - 06/10/2020

· Plaça convocada: METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA per l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre · Centre de treball: 
· Oferta de treball:
Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Interna. 
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:
• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits) • Experiència professional com a metge/essa especialista en medicina interna.
• Capacitat de treball en equip
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Coneixements de català de nivell C o equivalent • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

S’ofereix:
• Contracte laboral temporal per substitució de llarga durada a jornada completa més guàrdies.
• Remuneració segons Conveni Col•lectiu SISCAT. Carrera professional

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi:
                MIS 10 20
Termini màxim de presentació de sol•licituds:   20 d’octubre de 2020

(*) Es pot sol•licitar Certificat en: www.justicia.gob.es

Dades de contacte:

· Nom: Joan
· Cognoms: Romera Hernández
· Telèfon: 977312228 Ext. 55131
· Adreça electrònica: joan.romera@ginsa.cat Convocatòria