Llicenciat/Graduat en Medicina

30/11/2022 - 15/12/2022

  • Metge/ssa de l’Equip Tècnic Centres d’Acollida Girona i Oïkia Funcions a desenvolupar: Realitzar l’atenció mèdica als infants al Centre d’Acollida Oikia i del Centre d’Acollida Girona Es realitzen les tasques en prevenció de salut i atenció mèdica individualitzada segons la situació clínica de l’infant o adolescent. Disseny adaptat d’estudi mèdic protocol·litzat i aplicació del mateix per a la prevenció de salut als/les menors nouvinguts/des. Consisteix en: realització d’analítica general amb serologies/immunització, detecció de tòxics en orina, detecció de paràsits en femta, realització de PPD, valoració odontològica i realització de vacunació. Realitzar la derivació als serveis mèdics especialitzats per aquelles necessitats mèdiques que no es poden atendre al Centre d’Acollida de manera ambulatòria. Obrir o recuperar la història mèdica per a l’elaboració dels informes. Realitzar els informes mèdics que formen part de la Síntesi Avaluativa de l’adolescent Realitzar coordinacions amb els responsables dels Centres de Salut de zona dels Centres d’Acollida Perfil competencial: Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat. Respectar la dignitat de la infància i adolescència, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura. Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents. Capacitat de treballar a nivell individual i grupal. Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre i capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes. Capacitat de treballar sota pressió. Formar-se de manera continuada. Altres requisits: Grau de Medicina (o tenir l’homologació) Domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards. Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi. En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica dels i de les menors, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. S’ofereix: 1 vacant temporal Horari: Dilluns de 8h a 15.30h Dimarts, Dijous i Divendres de 8h a 15h Dimecres de 8h a 17.30h Sou: 30.000€ bruts anuals. Categoria: Llicenciat/da cicle continuat del Conveni d’Acció Social Incorporació: Principis de desembre de 2022