Geriatria

15/09/2022 - 30/09/2022

Hospital comarcal i centre sociosanitari a Figueres (Girona), ubicat en plena Costa Brava, a 130 Km de Barcelona.
Es necessita METGE ESPECIALISTA EN GERIATRIA.
Hospital amb tots els recursos: Unitat geriàtrica d’aguts, llarga estància, cures pal·liatives, atenció domiciliària (PADES), psicogeriatria, convalescència, hospital de dia i consultes externes.
Equip multidisciplinari amb unitat de formació de metges especialistes en Geriatria i presència en la Facultat de medicina de Girona com a docents.
  • Horari: de 8h a 15h i 2 tardes al mes.
  • Guàrdies localitzades.
  • Remuneració:
  • Salari Base: 45.931,82€ anual/brut
  • Retribució variable – DPO Anual (100% compliment): 3.767.06 anual/brut
  • Guàrdies a part
  • Contracte indefinit.
Interessats  ens poden fer arribar els CV a ecelda@salutemporda.cat o fpalomo@salutemporda.cat