Recepta mèdica privada

El COMG proporciona des del 2013 el model gratuït de recepta mèdica privada que és obligatori omplir d’acord la normativa estatal.

Segons el Reial Decret 1718/2010 de l’Estat, les entitats, consultes mèdiques, establiments o serveis sanitaris públics o privats són responsables de l’edició, gestió, control i inspecció de la impressió, distribució i entrega de les seves receptes mèdiques privades en suport paper.
Amb data 21 de gener de 2013, per facilitar el compliment de la norma, el COMG va confeccionar i posar a la disposició dels col·legiats un model de recepta mèdica privada en paper, consensuat entre els quatre col·legis de metges de Catalunya.
Aquest model, totalment gratuït i accessible pels col·legiats a través del web del COMG, permet que cada professional el pugui configurar i personalitzar amb les seves dades. Replica de forma automàtica els camps de la còpia per a la farmàcia i per al pacient.

Amb aquest model, si cal, els metges també tenen l’opció de fer-se imprimir talonaris. Per a qualsevol aclariment o per disposar del model de recepta mèdica per correu electrònic, només cal posar-se en contacte amb el departament de Col·legiacions del COMG.