Inici / PPS / Prestacions puntuals / Atenció social i dependència

Atenció social i dependència

La prestació puntual d'Atenció social i dependència és un ventall d'ajuts de caràcter ocasional destinats a cobrir les despeses que hagi d'afrontar un metge col·legiat (o familiar directe) i hagin estat originades per una situació de dependència. Les prestacions de d'Atenció social i dependència són:

 

Ajut econòmic puntual

Suport econòmic amb caràcter puntual i finalista amb l'objectiu de contribuir a fer front a les despeses diverses que es deriven d'una situació de dependència.

Destinataris:

 • Col·legiats i/o familiars que hagin estat reconeguts com a dependents en una resolució de valoració per part de l’administració pública competent.
 • Col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent sol·licitat la valoració i resolució de dependència, aquesta es trobi en tràmit.

Aportació del PPS:

 • 1.100€ en situacions de gran dependència (Grau III)
 • 750€ en situacions de dependència severa (Grau II)

 

Servei d’atenció a domicili

Prestació de serveis d’atenció personalitzada en el propi domicili adreçada a garantir els suports que es requereixen a causa de la situació de gran dependència o dependència severa.  

Destinataris:

 • Col·legiats i/o familiars que hagin estat reconeguts com a dependents en una resolució de valoració per part de l’administració pública competent.
 • Col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent sol·licitat la valoració i resolució de dependència, aquesta es trobi en tràmit.

Aportació del PPS:

 • 110 hores de servei en situacions de gran dependència (Grau III)
 • 75 hores de servei en situacions de dependència severa (Grau II)

 

Teleassistència

Suport econòmic amb caràcter puntual i finalista amb l'objectiu de contribuir a fer front a les despeses que es deriven d'aquest servei.

Destinataris:

 • Col·legiats i/o familiars a qui hagi estat concedida l'ajuda pública i s'acrediti l'esmentada concessió. 

Aportació del PPS:

 • Import corresponent a les despeses d'aquest servei.

 • (Es valoraran els casos en que el municipi de residència del sol·licitant no disposi d’aquest servei).

 

Adaptació a la llar

Suport econòmic amb caràcter puntual i finalista amb l'objectiu de contribuir a fer front a les despeses ocasionades per les necessitats d'adaptació de la llar que es requereixen a conseqüència d'una situació de dependència.  D'aquesta manera, es contribueix a millorar l’autonomia i el benestar en la pròpia llar del col·legiat i/o familiar.

Destinataris:

 • Col·legiats i/o llurs familiars que hagin estat reconeguts com a dependents en una resolució de valoració per part de l’administració pública competent (Grau II i Grau III).
 • Col·legiats i/o familiars amb dependència, que havent sol·licitat la valoració i resolució de dependència, aquesta es trobi en tràmit.

Aportació del PPS:

 • Fins a 1.100€

 

A continuació es detallen les condicions d'accés així com la documentació necessària per sol·licitar aquestes prestacions:

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

FORMULARI DE CONTACTE

He llegit i accepto les condicions LOPD-LSSI que s'apliquen a aquesta web

CONTACTE

Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona

972 20 88 00

comg@comg.cat

Dilluns i divendres de 8.30 a 15.00h. Dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 20.00h.
Els tràmits col.legials seran atesos tots els matins i els dimarts i dijous a la tarda.

LOPD-LSSI

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a l'adreça: Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona