Inici / PPS / Prestacions puntuals / Prestacions educatives

Prestacions educatives

La prestació puntual de Prestacions educatives és un ventall d'ajuts econòmics de caràcter ocasional destinats a cobrir les despeses educatives dels orfes de metges col·legiats d'edats entre 21 i 25 anys que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Girona. Les Prestacions educatives són:

 

Ajudes econòmiques per a estudis de grau superior

Ajut econòmic destinat a pal·liar les despeses originades per la realització d’estudis oficials. Imports a percebre per curs acadèmic, segons:

  • Fins a tres cursos en graus de 4 anys.
  • Fins a quatre cursos en graus de 6 anys. 

Destinataris:

  • Orfes de metges col·legiats d'edats entre 21 i 25 anys que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Girona i que es trobin matriculats d’un curs complert o equivalent en número de crèdits.

Aportació del PPS:

  • Un sol pagament per curs de 3.650 € per a estudis superiors.
  • Un sol pagament per curs de 3.200 € per estudis mitjos.
  • Un sol pagament per curs de 2.800 € per altres estudis oficials.

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Suport econòmic per l’expedició de Títols Oficials

Ajut econòmic destinat al reintegrament de la quantitat econòmica corresponent a l’expedició del títol.

Destinataris:

  • Orfes de metges col·legiats que hagin acabat els estudis oficials de grau superior.

Aportació del PPS:

  • Un sol pagament segons import de l'expedició del títol.

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

FORMULARI DE CONTACTE

He llegit i accepto les condicions LOPD-LSSI que s'apliquen a aquesta web

CONTACTE

Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona

972 20 88 00

comg@comg.cat

Dilluns i divendres de 8.30 a 15.00h. Dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 20.00h.
Els tràmits col.legials seran atesos tots els matins i els dimarts i dijous a la tarda.

LOPD-LSSI

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a l'adreça: Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona