Inici / PPS / Prestacions periòdiques / Precarietat econòmica

Precarietat econòmica

La prestació periòdica de precarietat econòmica és un ventall d'ajuts econòmics de caràcter mensual destinats a cobrir les despeses que hagi d'afrontar un metge col legiat (o cònjuge) amb recursos econòmics insuficients o amb dificultats per a mantenir una qualitat de vida digna. Les prestacions de precarietat econòmica són:

 

Metges discapacitats

La prestació periòdica de metges discapacitats és un ajut econòmic destinat a donar suport als metges col·legiats que presentin un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i que no gaudeixin dels recursos econòmics suficients per atendre les seves necessitats.

Aportació del PPS:

  • Fins a 1.200 €/mes

En aquest cas, les condicions d'accés depenen del topall d’ingressos que es relaciona a continuació:

  •  16.000 €/anuals

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Metges jubilats

La prestació periòdica de metges jubilats és un ajut econòmic destinat a complimentar els ingressos durant la jubilació de metges col·legiats amb ingressos patrimonials insuficients. 

Aportació del PPS:

  • Fins a 1.200 €/mes​

En aquest cas, les condicions d'accés depenen del topall d’ingressos que es relaciona a continuació:

  •  16.000 €/anuals

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Metges difunts - Viduïtat

La prestació periòdica de viduïtat és un ajut econòmic destinat a cobrir les necessitats dels cònjuges dels metges col·legiats difunts i amb recursos insuficients.

Aportació del PPS:

  • Fins a 725 €/mes​

En aquest cas, les condicions d'accés depenen del topall d’ingressos que es relaciona a continuació:

  •  14.000 €/anuals

A continuació es detalla la documentació necessària per sol·licitar aquesta prestació:

 

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

FORMULARI DE CONTACTE

He llegit i accepto les condicions LOPD-LSSI que s'apliquen a aquesta web

CONTACTE

Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona

972 20 88 00

comg@comg.cat

Dilluns i divendres de 8.30 a 15.00h. Dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 20.00h.
Els tràmits col.legials seran atesos tots els matins i els dimarts i dijous a la tarda.

LOPD-LSSI

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a l'adreça: Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona