Inici / AgendaTornar

Actualització sobre l'atenció al pacient agitat

Dia: 14/02/2018
Lloc: Centre Cultural La Mercè
Horari: de 9.00 a 14.00
Preu: Gratuït

Tot i que és més freqüent que els pacients afectes de trastorns psiquiàtrics siguin les seves víctimes, no és menys cert que de vegades poden protagonitzar actes d’agitació psicomotora i fins i tot actes agressius. Aquest últim risc, equiparable normalment al de la població general, augmenta quan pateixen una descompensació de la seva malaltia, sobretot en relació a la presència de símptomes psicòtics actius i / o consum de drogues. És precisament en aquesta situació en la qual solen ser atesos en els serveis d’urgències i a les unitats psiquiàtriques, essent l’agitació psicomotriu una de les possibles complicacions a què ens podem enfrontar durant la cura dels mateixos.

 

OBJECTIUS:

Objectiu general:
Millorar la competència dels professionals en el diagnòstic i atenció terapèutica al pacient agitat

Objectius específics:
· Conèixer la definició sindròmica de l’agitació de manera exhaustiva
· Identificar les implicacions mèdiques de la custòdia policial
· Conèixer les  implicacions farmacològiques i/o tòxiques en relació al pacient agitat
· Valorar aquells aspectes mèdico-legals en relació al pacient agitat

 

INSCRIPCIONS:

Sra. Ruth Espuche 
Secretària de direcció - Àrea Professional
Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) 
C/ Albereda 3-5  17004 Girona
secretaria@comg.cat
Tel. 972 208 800  | www.comg.cat

 

DATA MÀXIMA INSCRIPCIONS:

4 febrer 2018

DOCUMENTS ADJUNTS