Inici / AgendaTornar

Curs d'especialització - Anatomia i Dissecció de l'Extremitat Inferior

Dies: del 18/01/2018 fins el 22/03/2018
Lloc: Facultat de Medicina de la UdG
Horari: Dijous, de 15 a 20; excepte el 15 de març de 2018, de 15 a 19
Preu: 975€

El Curs d'Especialització en Anatomia i Dissecció de l'Extremitat Inferior està destinat a una formació complementària i específica, útil tant per a l'exercici professional de determinades especialitats quirúrgiques com per a la millora de la pràctica i la capacitació tècnica necessària en determinades professions de ciències de la salut en les quals es requereix un coneixement profund i una comprensió de l'anatomia i les relacions topogràfiques.

El curs pretén millorar i accelerar la corba d'aprenentatge d'especialitats quirúrgiques que requereixen un coneixement en profunditat de l'anatomia humana de l'extremitat inferior, com són la cirurgia ortopèdica i la traumatologia, la cirurgia plàstica i reconstructiva i la cirurgia vascular. Així mateix, es pretén proporcionar una possibilitat de formació contínua en anatomia a professions en les quals, d'una banda, aquest coneixement és fonamental en l'exercici professional i, per un altre, no disposen d'aquest tipus de formació pràctica i aplicada, com poden ser la fisioteràpia, l'osteopatia o la quiropràctica.

El curs, eminentment pràctic, s'imparteix sota l'enfocament anatomoclínic de professorat titular especialitzat en anatomia humana. S'incorporen sessions teòriques que orientaran a l'alumne en el reconeixement i la localització de les estructures anatòmiques que hauran de treballar al llarg de les sessions. Es pretén respondre a la demanda de formació contínua que, en el camp de l'anatomia quirúrgica i l'anatomia aplicada, segueixen sol·licitant tant les especialitats medicoquirúrgiques com altres professions de ciències de la salut, tant del nostre àmbit sanitari com d'altres països del nostre entorn.

A qui va dirigit:

  • Mèdics interns residents (des de primer curs) d'especialitats quirúrgiques interessats a aprofundir en el coneixement anatòmic aplicat a la cirurgia de l'extremitat inferior i a desenvolupar habilitats de dissecció: cirurgia ortopèdica i traumatologia, cirurgia plàstica i reconstructiva, cirurgia vascular.
  • Metges especialistes d'aquestes especialitats quirúrgiques que desitgin millorar el seu coneixement anatòmic i la seva tècnica de dissecció.
  • Altres disciplines de les ciències de la salut amb interès en la millora del coneixement anatòmic i de la tècnica de dissecció de l'extremitat inferior.

LINKS D'INTERÈS