Inici / ActualitatTornar

L'any 2019 mostra la tendència a l'alça de noves col·legiacions al COMG

07/08/2019

L'any 2019 mostra un augment significatiu de noves col·legiacions al COMG i una clara tendència a l'alça durant els darrers cinc anys. 

Durant l'any 2019 (dades recollides fins a 30 de juny), s'han realitzat 130 noves col·legiacions que inclouen les esdevingudes per l'assignació de places MIR i els trasllats de metges a la província de Girona provinents de països estrangers.

Aquest any, així com s'ha anat evidenciant durant els darrers anys, s'han col·legiat més dones que homes. En les gràfiques adjuntes es percep doncs un canvi de sexe en la figura del professional. Els metges majors de 30 anys que s'han col.legiat al 2019 són majoritàriament homes, amb molt poca diferència, mentre que els menors de 30 anys, són majoritàriament dones, amb una diferència significativa

Des de l'any 2013 es manté una major col·legació de professionals de nacionalitat espanyola tot i que també es presenta una col·legiació a l'alça de professionals estrangers, tot destacant una lleu baixada de col·legiacions a l'any 2018 que es recupera aquest any 2019.

Actualment el COMG supera els 3.000 col·legiats!

 
Citació a hores convingudes per a noves col·legiacions

Des de l'any 2017, a diferència dels anys anteriors, el procediment d'atenció als col·legiats incorpora la citació a hores convingudes per als tràmits administratius que comporta la col·legiació, aconseguint així una atenció personalitzada i una reducció del temps d'espera.

Els nous col·legiats reben tota la informació i documentació que requereixen (targeta col·legial, catàleg de serveis del COMG i anuari informatiu) i també se'ls hi regala un maletí, un USB i un bolígraf corporatiu.