Inici / ActualitatTornar

Nova prestació al Programa de Protecció Social del COMG

08/10/2018

Aquest any 2018, gràcies a la bona gestió del Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), s’ha tornat a incloure l’ajut econòmic als metges residents de 1er any (R1), dotat amb 150,00€, i s’ha augmentat un 6% l’import de les prestacions periòdiques.

Així, doncs, el PPS del COMG, actualment, és el programa de protecció social amb les prestacions més elevades, no només de Catalunya, sinó de tot l’Estat.

Aquestes millores se sumen a les introduïdes l’any 2017, que van ser el servei de teleassistència, les ajudes econòmiques d’adaptació a la llar i l’atenció especialitzada a fills de 0-12 anys, per anar creixent i millorant aquest programa.

Un servei d’ajuda i d’assessorament

El PPS és un servei d’ajuda, d’assessorament i d’orientació adreçat als metges i als seus familiars directes que tinguin alguna necessitat social, econòmica o vinculada a situacions de dependència o de discapacitat per promoure el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Des del 2013, el PPS està gestionat directament pel COMG que ofereix un assessorament personalitzat i confidencial per a cada cas dut a terme per una treballadora social. A partir d’aquest primer anàlisi, es determina quina via és la més adequada per a cada cas.

8 tipus de prestacions i/o serveis

El PPS ofereix 8 tipus de prestacions i/o serveis diferents, que poden ser periòdics o puntuals. D’entre els periòdics, es poden rebre ajudes econòmiques per a l’atenció especialitzada de fills de pares metges d’entre 0 i 12 anys, per a fills orfes de pares metges menors de 21 anys, o per a contribuir a pal·liar una situació de precarietat econòmica de vidus o vídues de metges discapacitats i/o jubilats.

D’entre els serveis puntuals, hi ha l’atenció social i dependència per a metges o familiars de primer grau, la contribució a la conciliació de la vida personal, familiar i professional per a metges amb fills d’entre 0 i 6 anys, prestacions educatives per a orfes de pares metges d’entre 21 i 25 anys, i altres serveis, entre els quals s’inclou l’ajut econòmic al metge resident de primer any.

Per a més informació sobre el PPS, consulta aquí o posat’ en contacte amb el COMG.