Inici / ActualitatTornar

Informació Pública Col·legial: MODIFICACIÓ ESTATUTS

21/09/2018

Informació Pública Col·legial: MODIFICACIÓ ESTATUTS

En compliment del procediment establert al article 119.3* dels actuals Estatuts del Col·legi Oficial de Metges de Girona, s’exposa per al seu coneixement el contingut de les modificacions estatutàries proposades.

El document amb aquestes propostes modificatives estarà exposat fins al 22 d’octubre de 2018. Per accedir, cal identificar-se al web amb usuari i password.

Comentaris i propostes: comg@comg.cat

 

*”Article 119

1. (…)

2. (…)

3. Tota modificació dels Estatuts, llevat del trasllat de domicili en la mateixa localitat, ha d'incloure un període d'informació pública col·legial per un termini no inferior a un mes, amb caràcter previ a la presentació del projecte a l'òrgan competent perquè aprovi la modificació, i de conformitat amb el procediment i altres requisits que estableixi la Junta de Govern”.

DOCUMENTS ADJUNTS