Inici / Col·legiacions / Documentació necessària

Documentació necessària

La col·legiació és un tràmit necessari per poder exercir com a professional de la medicina regulada per la Llei 7/2006 de 31 de maig de 2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. Per dur-lo a terme cal presentar la següent documentació en funció de la procedència del professional:


Col·legiació per primera vegada

 • Títol de llicenciat o resguard del títol (originals).
 • Títol o títol d'especialista o resguards (originals).
 • DNI.
 • Una fotografia.
 • Número de compte bancari per domiciliar els rebuts.

Col·legiació provinent d'altres col·legis

 • Certificat de baixa del col·legi de procedència.
 • Títol de llicenciat o reguard del títol (originals).
 • Títol o títols d'especialista o resguards (originals).
 • DNI.
 • Una fotografia.
 • Número de compte bancari per domiciliar els rebuts.

Col·legiació provinent de països comunitaris

 • Certificats del col·legi de procedència conforme no està inhabilitat per l'exercici de la professió. Vigència: 90 dies.
 • Acreditació del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia (original).
 • Acreditació del títol d'especialista (original).
 • Passaport.
 • Una fotografia.
 • Número de compte bancari per domiciliar els rebuts.
 • Targeta de resident comunitari.

Col·legiació provinent d'altres països no comunitaris

 • Certificats del col·legi de procedència conforme no està inhabilitat per l'exercici de la professió. Vigència: 90 dies.
 • Homologació del títol de llicenciat (original).
 • Homologació del títol d'especialista (originals).
 • Passaport.
 • Una fotografia.
 • Número de compte bancari per domiciliar els rebuts.
 • Permís de residencia.
 • Permís de treball.