Inici / PPS / Assessorament social

Assessorament social

El Programa de Protecció Social ofereix un assessorament expert, personalitzat i confidencial per part d’una treballadora social a partir del qual es recomana, a cada cas, l'opció més adient d'entre una àmplia oferta de serveis.

La treballadora social del COMG dóna atenció a metges i familiars de metges que presenten algun tipus de necessitat social, econòmica o vinculada a situacions de dependència o discapacitat.

Es tracta d'un model d’atenció social basat en:

 • Uns coneixements i experiència en la detecció, estudi, valoració i/o diagnòstic de situacions de necessitat social
 • Un model d’atenció personalitzat i de confiança, adaptat a les necessitats de cada situació i que garanteix un seguiment adequat
 • La informació, orientació i assessorament social
 • La prevenció de l’aparició de situacions de risc social
 • Un important coneixement de “la sociologia de la professió mèdica”
 • Un gran coneixement del funcionament de les xarxes públiques i privades d’atenció a les persones (salut, serveis socials, ocupació, educació, etc.)

La gestió de casos comportarà les següents actuacions:

 • A partir del contacte iniciat pel col·legiat que planteja una necessitat a la que es pugui donar resposta des del servei, la treballadora social establirà una reunió a la seu del COMG o a la llar del sol·licitant per tal de dur a terme una primera entrevista individual i/o familiar.
 • Valoració de la situació, a partir de l’aplicació del protocol de valoració de necessitat. Aquest protocol, es basa en l’entrevista presencial inicial i assessorament per via telefònica o bé correu electrònic, en cas de ser necessari. La història social es recollirà mitjançant una solució informàtica.
 • Cada una de les sol·licituds serà resposta amb un informe social confidencial que recollirà l’anàlisi i valoració del cas, així com totes les informacions i solucions aportades. 
 • Si és el cas, es gestionaran els recursos socials més adients a cada situació. I es coordinaran, sempre que sigui necessari, amb els diferents professionals vinculats a les xarxes de recursos públics i/o privats emprats.
 • Coordinació multidisciplinar i interdisciplinar amb els professionals referents del COMG.

Per a més informació, podeu omplir el formulari adjunt i sereu atesos amb la major brevetat possible.

FORMULARI DE CONTACTE

He llegit i accepto les condicions LOPD-LSSI que s'apliquen a aquesta web

CONTACTE

Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona

972 20 88 00

comg@comg.cat

Dilluns i divendres de 8.30 a 15.00h. Dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 20.00h.
Els tràmits col.legials seran atesos tots els matins i els dimarts i dijous a la tarda.

LOPD-LSSI

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a l'adreça: Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona