Inici / PPS / Prestacions periòdiques

Prestacions periòdiques

En funció de la disponibilitat pressupostària, s’estableixen unes prestacions assistencials periòdiques de caràcter anual (fins al 31 de desembre de l’any que sigui concedida).

L’import dels ajuts i/o prestacions pot variar d’un any al altre, o dintre del mateix any, a l'alça o a la baixa, depenent del pressupost anual i el número de beneficiaris atesos pel programa. Els canvis i els motius dels mateixos, seran oportunament comunicats als beneficiaris.

Donada la periodicitat i la disponibilitat pressupostària que presenten aquestes prestacions, el beneficiari haurà de sol•licitar la renovació d’aquesta prestació anualment.

Actualment, el PPS del COMG disposa de les següents prestacions periòdiques:

 


 

FORMULARI DE CONTACTE

He llegit i accepto les condicions LOPD-LSSI que s'apliquen a aquesta web

CONTACTE

Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona

972 20 88 00

comg@comg.cat

Dilluns i divendres de 8.30 a 15.00h. Dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 20.00h.
Els tràmits col.legials seran atesos tots els matins i els dimarts i dijous a la tarda.

LOPD-LSSI

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a l'adreça: Col·legi Oficial de Metges de Girona · Albereda, 3-5 · 17004 Girona